گریس نسوز پارس رادین

گریس پارس رادین، گریسی با بافت نرم بوده که با استفاده از روغن پایه مرغوب و تغلیظ کننده کلسیمی، برای روانکاری عمومی کاملا مناسب می باشد. محدوده عملیاتی این گریس از 20- تا 60+ سانتی گراد می باشد. کاربرد: روانکاری عمومی قطعات خودرو از قبیل شاسی، اتصالات، لوله ها و زنجیرها. مزایا: پایداری مکانیکی مناسب حتی در حضور آب قابلیت پمپاژ آسان در سیستم های روانکاری مرکزی مقاومت مناسب در برابر آب. نگهداری: ترجیحا دور از تابش مستقیم نور خورشید و در انبار مسقف دارای تهویه نگهداری شود.