• انتقال دهنده سریع حرارت و قدرت خنک کنندگی بالا

     انتقال دهنده سریع حرارت و قدرت خنک کنندگی بالا تقویت کننده خواص ضدیخ و ضدجوش و مقاوم در برابر خوردگی دور از نور خورشید نگهداری شود مانع از زنگ زدگی و ایجاد رسوب در رادیاتور قابل استفاده در تابستان به عنوان سر ریز آب رادیاتور قابل استفاده در پاییز و زمستان بصورت مخلوط با ضدیخ

    آب رادیاتور پارس رادین

  • تقویت کننده خواص ضدیخ و ضدجوش و مقاوم در برابر خوردگی
  • دور از نور خورشید نگهداری شود
  • مانع از زنگ زدگی و ایجاد رسوب در رادیاتور
  • قابل استفاده در تابستان به عنوان سر ریز آب رادیاتور
  • قابل استفاده در پاییز و زمستان بصورت مخلوط با ضدیخ